Nieuws

We zijn als CD&V partij van oordeel dat de debatten op gemeentelijk vlak moeten gevoerd worden in de gemeenteraad en niet op de…

Lees meer

Glabbeek doet mee aan de 'Goed Gezinddag' van Cd&v nationaal.Kom op 20 mei naar Planckendael en vier mee de 4de verjaardag van…

Lees meer

De raad voor Verkiezingsbetwisting deed op dinsdag 5 maart een uitspraak ivm de bestreden verkiezing van Hilde Holsbeeks als…

Lees meer

Verkiezingen op 8 maart 2013http://www.iedereeninbegrepen.be/node/13433

Lees meer

Verkiezingen op 8 maart 2013http://www.iedereeninbegrepen.be/node/13476

Lees meer

 Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg deelde de nieuwe OCMW voorzitter mee dat ze  naast de maandelijkse verplichte…

Lees meer

Uiteraard zijn we in de eerste plaats heel blij dat het huidige gemeentebestuur de goede gewoonten  in ere houdt en dat er…

Lees meer

Wij betuigen ons medeleven bij het heengaan van ere-schepen André Debecker.Jarenlang hebben we fijn samengewerkt en zullen we…

Lees meer

CD&V Glabbeek legt klacht neer tegen aanduiding overloper als schepen GLABBEEK - Tijdens een woelige zitting heeft de…

Lees meer

Op zaterdag 11 december traden Eric Gijsermans ( CD&V bestuurslid en kandidaat OCMW in Glabbeek)  en Katherine  in het huwelijk.

Lees meer

Tijdens de bestuursvergadering van CD&V Glabbeek op 29 november ll, werd Bart Hendrickx  met unanimiteit voorgedragen als…

Lees meer

Lees meer