Vernieuwing " Baekveldstraat" ( vervolg)

Enkele weken geleden hebben we heel wat ruchtbaarheid gegeven aan onze onthouding bij de stemming op de gemeenteraad van 09/11/2017 over het agendapunt " vernieuwing Baekveldstraat".

We lieten toen weten dat we niet tegen een vernieuwing van deze straat waren, integendeel, maar dat we onmogelijk akkoord waren met de plannen die toen voorlagen. Voor de zwakke weggebruikers was niets voorzien: geen voetpaden, geen fietspaden, enkle een fietssuggestiestrook op de weg zelf. En dat op een moment dat de "Baekveldstraat" een zeer drukke weg wordt eenmaal de ontsluiting van een nieuwe weg naast en achter de school uitgeeft op de Baekveldstraat. 

Ook het feit dat bewoners van deze straat op geen enkele wijze betrokken waren bij de plannen zette veel kwaad bloed bij deze mensen.

Wat de meerderheid ook mag beweren (inspraak/ overleg/ .. ), op gee nenkel moment was er overleg. Er was enkel een infovergadering geweest in 2014, verder niets. Straffer zelfs, toen de gemeenteraad zich uitsprak over deze plannen had niemand van de bewoners er ook maar enig inzicht in gehad! Dat was toen ook de reden waarom de voltallige oppositie zich onthield met als duidelijke motivatie: geen overleg met de bewoners, heel wat vragen over de leefbaarheid in deze straat, wat met de verkeersveiligheid? Deze motivatie werd ook integraal opgenomen in het verslag van de gemeenteraad en is perfect in te kijken. 

Nadat de meerderheid dit punt had goedgekeurd, hebben wij de bewoners ons standpunt duidelijk gemaakt: wij zijn niet tegen een vernieuwing, maar niet op de wijze zoals ze werd goedgekeurd. Geruggesteund door onze partij ( en ook door de andere oppositiepartij Samen) hadden de bewoners zich verameld in een straatcomité en vroegen ze een overleg met de burgemeester en de bevoegde schepen. Want één zaak was wel duidelijk: niet iedereen in de gemeenteraad was akkoord met de handelswijze van de meerderheid. De vraag van de bewoners was simpel en duidelijk: pas de plannen aan aan de wensen van de bewoners van deze straat voor een leefbare en veilige omgeving. Net datgene wat wij als oppositie al vroegen op de gemeenteraad van 09/11/2017. Vrij snel kwam er een reactie: er zullen voetpaden aangelegd worden en de plannen worden aangepast. Ook al betreuren we dat het geen verhoogde voetpaden worden ( tenzij dit alsnog voorzien wordt), toch kunnen we ons verzoenen met deze aanpassingen. Trouwens, de bewonders van de Baekveldstraat staan zelf achter deze plannen. Op de eerstvolgende gemeenteraad (27/12/2017) wordt dit punt hernomen en zullen we ditmaal wel de goedkeuring verlenen aan dit plan. Want dat hadden we ook beloofd: als de meerderheid rekening zou houden met de grieven van de bewoners en de plannen zou aanpassen zouden we als oppositie dit wel mee goed keuren. Hopelijk krijgen we kortelings niet het verwijt dat de oppositie dit dossier heeft tegengehouden waardoor de werken later zullen uitgevoerd worden dan voorzien.

Als de meerderheid éénmaal de moed zou gehad hebben om te luisteren naar de terechte opmerkingen van de oppositie, dan was dit niet op deze wijze verlopen. Maar eind goed, al goed en hopelijk kan snel de vernieuwing van de Baekveldstraat uitgevoerd worden op basis van de aangespaste plannen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.