Nieuws uit de gemeenteraad

De volstrekte meerderheid van de Dorpspartij leidt tot willekeur! De CD&V fractie onthield zich op de gemeenteraad van Glabbeek van 14-03-2019 bij de stemming over de aangepaste statuten van de diverse adviesraden.

De volstrekte meerderheid van de Dorpspartij leidt tot willekeur!
De CD&V fractie onthield zich op de gemeenteraad van Glabbeek van 14-3-2019 bij de stemming over de aangepaste statuten van de diverse adviesraden.

 De Dorpspartij meerderheid wil de statuten van de diverse adviesraden aanpassen en wil hierbij de inbreng van de burgers vergroten. Op zich een nobel doel, ware het niet dat de burgemeester naar willekeur bepaalde inwoners uitsluit van deze participatie.
De CD&V fractie heeft zich onthouden wegens deze discriminerende maatregel.

Geïnteresseerde inwoners die deelnamen aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn niet welkom in de diverse adviesraden als stemgerechtigd lid. Zogezegd omdat elke fractie in de gemeenteraad een waarnemend vertegenwoordiger kan afvaardigen ( weliswaar zonder stemrecht).
Inwoners die kandidaat waren bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de NVA, Open VLD en Spa, zijn volledig uitgesloten in de adviesraden als geïnteresseerde burgers en ze kunnen zelfs niet als politieke waarnemer afgevaardigd worden omdat hun partij geen fractie heeft in de gemeenteraad.
De burgemeester repliceert dat ze zich maar moeten aansluiten bij een erkende vereniging om zo via deze vereniging deel te kunnen uit maken van een adviesraad.
Indien je niet verkozen geraakt heb je immers ook geen recht van spreken als onafhankelijke burger volgens hem.
Als je echter tot de intimi van onze burgemeester behoort, maakt het niet uit dat je niet verkozen bent om deel te nemen aan het gemeentelijk beleid. Als vriendendienst krijg je dan wel een betaald mandaat als Voorzitter van het Directiecomité van het AGB of als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Een willekeur die bij vrijwel alle partijen de wenkbrauwen doet fronsen en naar ons gevoel een bedenkelijke evolutie is.