Wifi 4EU

Bijkomend agendapunt voor de Gemeenteraad in Glabbeek van 15-11-2018, ingediend door de CD&V fractie:           

Wifi 4 EU

 Belgische gemeenten kunnen vanaf 7-11-2018 gratis Wifi Hotspots aanvragen bij de EU.

De Europese Commissie start vanaf 7 november met het uitdelen van vouchers voor zijn WiFi4EU-initiatief. Daarmee wil het de voorziening van gratis wifi-hotspots in de Europese lidstaten ondersteunen.

In een eerste ronde worden 2.800 vouchers uitgedeeld aan gemeenten over heel Europa. De vouchers hebben een waarde van 15.000 euro en moeten helpen bij de uitbouw van gratis wifi-hotspots op openbare plaatsen.

“Iedereen laten profiteren van connectiviteit betekent dat het niet uitmaakt waar je woont of hoeveel je verdient”, zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, bij de lancering van het initiatief. “Daarom stellen we voor om elk Europees dorp en elke stad tegen 2020 uit te rusten met gratis draadloos internet rond de belangrijkste publieke centra.”

Europa trekt voor het project in totaal 120 miljoen euro uit tussen 2018 en 2020. Aan 15.000 euro per voucher komt dat neer op financiële steun voor 8.000 gemeenten of samenwerkingen van gemeenten bij de uitbouw van publieke gratis wifi.

België

In België komen alle gemeenten in aanmerking om een voucher aan te vragen. De subsidie dekt de uitrusting en installatiekosten van wifi-hotspots. Gemeenten die een voucher ontvangen, moeten wel nog zelf betalen voor de connectiviteit en het onderhoud voor een periode van minimaal drie jaar.

Gemeenten kunnen zich kandidaat stellen voor een voucher volgens het beginsel wie het eerst komt, het eerst maalt. Tegelijkertijd wil de Europese Commissie garanderen dat elke lidstaat een minimum aantal vouchers ontvangt.

De Europese Unie is een stap dichter bij de realisering van gratis publieke wifi-hotspots. Gisteren werd bekendgemaakt dat het Europees Parlement, de Raad van Europa en de Europese Commissie in totaal 120 miljoen euro vrijmaken voor de realisering hiervan. Alle lidstaten komen in aanmerking voor de subsidie.

Het project draagt de naam Wifi4EU en er ligt een duidelijke visie aan ten grondslag: “Elk Europees dorpje en elke stad moet uiterlijk in 2020 gratis draadloze internettoegang op publieke plekken hebben.” De hoop van Brussel is om in totaal 6.000 tot 8.000 gemeenten te voorzien van wifi-hotspots. Denk aan onder meer ziekenhuizen, openbare pleinen, restaurants en parken.

In de aankondiging valt te lezen dat “lokale openbare autoriteiten (gemeenten of groepen gemeenten) […] via een eenvoudig en niet-bureaucratisch proces de subsidie kunnen aanvragen.” Die subsidie is bedoeld om de noodzakelijke apparatuur aan te schaffen, de kosten van het wifi-aanbod moeten door de gemeenten zelf gedragen worden.

Het Wifi4EU-initiatief is bedoeld om de Europese burger te laten zien dat de Europese Unie niet alleen zorgt voor meer bureaucratie. Met dit soort acties hoopt men dat imago om te draaien en snel een positiever beeld over de Europese Unie te vormen. Vooral voor Oost-Europese en Zuid-Europese landen zal dit interessant zijn.

Onderzoeksbureau Eurostat laat zien dat de penetratie van breedbandinternet erg uiteen loopt. In Nederland heeft bijvoorbeeld  97 procent van de bevolking hier toegang toe, waar dat in landen als Bulgarije (64 procent) en Griekenland (69 procent) veel lager ligt.

Toch zullen die cijfers niet van invloed zijn op de eventuele toekenning van de subsidies. De Europese Unie schrijft dat elke gemeente een aanvraag in kan dienen en dat iedereen evenveel kans maakt. Een van de voorwaarden die men stelt aan de toekenning van de subsidie, is dat de wifi-hotspot lange tijd moet blijven bestaan.

 

Besluit:

In het kader van een verdere digitalisering ten dienste van elke inwoner en bezoeker van onze gemeente stellen we het volgende voor:

We vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen om zo spoedig mogelijk in eerste ronde, aan de EC, een aanvraag in te dienen voor het bekomen van een voucher voor het WiFi4EU-initiatief.