Burgemeester verlaat de gemeenteraad van 10 oktober 2019

12-10-2019

Verduidelijking van CD&V fractie op onderstaand artikel.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191011_04658221

CD&V blijft volharden …
… in het feit dat het HAAR ENKEL EN ALLEEN te doen is om een gevaarlijke situatie aan de schoolpoort en dit op het moment dat de school aanvangt
… in het feit dat ze zelf NOOIT gealludeerd heeft op het feit dat het hier gaat om de woning van de burgemeester, dit is namelijk wat de inwoner van de woning er zelf van maakt (zie duidelijk met opzet en respect breed gecamoufleerde foto)
… dat de publiek tentoongestelde vergunning verwijst naar het M.B van 7... mei 1999 dat indien er werken van 3de categorie uitgevoerd worden een GANG langsheen de volledig werken aangebracht dient te worden. Het aanbrengen van de signalisatie behoort overigens tot de verantwoordelijkheid van de aannemer en niet van de inwoner.
… dat de publiek tentoongestelde vergunning dateert van 9 oktober 2019, dit terwijl de werken feiten zich voordeden om 8u30, dus voor openingsuren van het gemeentehuis
… dat er een zeer simpele oplossing voorhanden was om de gevaarlijke situatie te omzeilen: namelijk met een paar nadarhekkens een kleine gang maken voor de vrachtwagen, of de politie inspecteur van dienst te vragen zich te verplaatsen thv het obstakel, of om de kinderen te laten oversteken thv de parking Glazuur waarnaar de meerderheid steeds refereert als “stapspot” naar de school
… dat gelijk welk agendapunt op de agenda van de gemeenteraad 3 dagen op voorhand aangevraagd, en gestaafd ingediend moet worden, maar dat de burgemeester zelf mag beslissen dat hij zijn eigen reglement aan zijn laars lapt en niet geagendeerd de CD&V mandatarissen voor blok zet en ze de keuze laat zich te distantiëren van de communicatie of zich de komende resterende jaren van de legislatuur buiten spel te zetten
#WIJ# willen geen verzuring maar een veilige samenleving waar naar iedereen geluisterd wordt. De mensen die regelmatig de gemeenteraad in Glabbeek bijwonen zullen bovendien kunnen getuigen dat, als er al eens een glimlach uit ongeloof op onze gezichten verschijnt, die in schril contrast staat met het hoongelach waarmee de burgemeester met regelmaat van de klok de oppositie reeds jaren van antwoord dient.
CD&V Glabbeek betreurt het ten zeerste dat in een kleine gemeente waarin iedereen van elkaars feedback zou moeten leren, de oppositie bekogeld wordt met onterechte kritiek, met als enig doel de weinige mensen die nog gemotiveerd zijn om kritisch maar constructief oppositie te voeren, monddood te maken.