Zorgen voor mensen in Coronatijden

03-05-2020

Zo goed mogelijk zorgen voor de mensen; dat is wat we als CD&V-ers wensen!

 280.000 euro steun voor  Glabbeekse bedrijven en zelfstandigen.

70 Glabbeekse bedrijven en zelfstandigen hebben een hinderpremie van 4000 euro ontvangen!

Sinds de uitbraak van het Coronavirus en de verplichte sluiting van bedrijven, hebben maar liefst 70 Glabbeekse ondernemers en zelfstandigen een hinderpremie van 4000 euro ontvangen. Een aantal andere dossiers van de 94 aanvragen zijn nog in onderzoek.

Het gaat in totaal over 280.000 euro. Daarnaast werden ook 53 dagpremies van 160 euro uitbetaald , goed voor 8480 euro.

De Vlaamse regering besloot bij het begin van de Coronacrisis om bedrijven en zelfstandigen die verplicht de deuren moesten sluiten een hinderpremie van 4000 euro uit te betalen. Dankzij de inzet van minister Hilde Crevits ( CD&V) worden deze premies zeer vlot uitbetaald.

Handelszaken die na 5 april nog gesloten blijven kunnen een dagpremie  van 160 euro aanvragen. Hiervan zijn er ook reeds 53 uitbetaald in Glabbeek.

Het maakt uiteraard het omzetverlies niet goed maar is toch een mooie ondersteuning om de lopende kosten te helpen dragen.

Een overzicht van de aangevraagde- en uitbetaalde premies per provincie en per gemeente kan je terug vinden op    www.vlaio.coronahinderpremie-cijfers

 

CD&V Glabbeek stelt voor: Een Glabbeekbon voor elke inwoner van Glabbeek!

 De gemeente Glabbeek nam al heel wat maatregelen om haar inwoners te helpen in hun strijd tegen het Coronavirus (zoals het bezorgen van herbruikbare mondmaskers), waarvoor dank.
De aankoop van deze mondmaskers is, volgens de burgemeester,  mogelijk door een budgetaanpassing wegens het afschaffen van een aantal activiteiten door de gemeente tgv de Corona-maatregelen.

De Corona-maatregelen raken ons allemaal, zowel emotioneel als financieel. We zijn afgesloten van onze familie en vrienden, maar voor velen is deze periode ook financieel een zware dobber. Handelszaken moeten gesloten blijven en sommige mensen zijn technisch werkloos.

Nu de versoepeling van de maatregelen (voorzichtig) lijkt ingezet te worden, is het misschien een idee om onze inwoners te bedanken voor al hun geleverde inspanningen en onze lokale handelaars een extra duwtje in de rug te geven.

Daarom denken wij als CD&V dat het volgende voorstel een idee zou kunnen zijn dat we als gemeente nog kunnen realiseren, namelijk de Glabbeekbon voor elke inwoner van de gemeente. Dit is een tegoedbon die kan gebruikt worden bij aankopen in de Glabbeekse handelszaken.
Zodra alle handszaken en de lokale horeca terug open zijn zouden de inwoners van Glabbeek daar gedurende de eerstvolgende 6 maanden hun bon kunnen gebruiken voor aankopen of verteer. Dit initiatief wordt ook door verschillende andere gemeenten en steden genomen.
We stellen  voor om aan elk gezin een Glabbeekbon van 10 euro te schenken en vanaf de tweede persoon in het gezin, verhoogd met een bon van 5 euro. Een gezin met twee kinderen zou bijgevolg Glabbeekbonnen ter waarde van 25 euro ontvangen, een echtpaar of 2 samenwonenden zouden 15 euro krijgen, een alleenstaande 10 euro. De Glabbeekbon zou kunnen ingewisseld worden bij elke lokale handelaar die aan deze actie wil deelnemen.

Graag willen we aan de leden van het college van Burgemeester en Schepenen van Glabbeek vragen om dit voorstel te onderzoeken om als gemeente onze fierheid te tonen en al onze inwoners te danken voor de geleverde inspanningen.

In tijden waarin solidariteit zeer belangrijk is, willen we op deze manier zorgen voor elkaar en voor Glabbeek en voor wat extra zuurstof voor de inwoners en de lokale handelaars.